Oskar Eriksson får pris från Jeanssons stiftelser

2023-05-05

Oskar Eriksson har tilldelats 2023 års pris för yngre forskare som syftar till att stödja forskare som är på väg att etablera sin egen forskargrupp.

Priset utgörs av ett forskningsbidrag samt ett personligt pris. Forskningsbidraget är på 550 000 kronor och kommer användas till ett projekt där han ska undersöka komplementsystemets roll i blodproppsbildning.

Mer information:

Jeanssons stiftelser

Oskar Erikssons forskning i Bo Nilssons grupp