Lena Claesson-Welsh tilldelas Björkénska priset

2023-06-29

Lena Claesson-Welsh belönas för sitt banbrytande arbete inom vaskulärbiologin där hennes studier har bidragit till en djupare förståelse av vaskulärbiologiska principer, som banat väg för viktiga medicinska genombrott.

Hennes forskning har främst fokuserat på tillväxtfaktorer och signalvägar som reglerar bildningen av nya blodkärl, samt hur blodkärlens permeabilitet kan regleras både i hälsa och sjukdom.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902 men endast vart tredje år för arbeten inom medicinområdet. Två gånger tidigare har medicinpriset givits till kvinnor. Den totala prissumman är på drygt 300 000 kronor och priset delas i år mellan Lena Claesson-Welsh och Dan I Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Mer information:

Lena Claesson-Welshs forskning

Om Björkénska priset