Ny film om Henrik Boijes forskning

2023-08-28

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har publicerat en film om hur Henrik Boije använder zebrafiskar för att studera hur nervsystemet fungerar.

Under hösten och tidig vår kommer SSF att producera filmer om forskarna som tilldelats medel i deras satsning Framtidens forskningsledare –7. I den första filmen presenteras Henrik Boijes forskning om nervsystemet. Bland annat visas inslag från zebrafiskfaciliteten och Henrik berättar om hur hans grupp undersöker fiskyngel för att även kunna förstå hur människans nervsystem är uppbyggt och fungerar.

Se filmen på SSF:s webb