Gunilla Enblad tilldelas Rudbeckmedaljen

2023-09-15

Gunilla Enblad belönas för sin prekliniska forskning om tumörformen lymfom och interaktionen mellan tumörceller och omgivande immunceller.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

I motiveringen till belöningen står ”Hon är en medicinsk forskare med stark klinisk förankring. Hennes prekliniska forskning har främst rört tumörbiologin vid lymfom och interaktionen mellan tumörcellerna och de omgivande immuncellerna i mikromiljön i tumörerna. Hon har således bidragit till den förbättrade behandlingen av återfall vid Hodgkins lymfom samt i utvecklandet av immunterapi med CAR-T-celler för lymfom och förbättrat prognosen för patienter med denna sjukdom.”

Övriga mottagare av Rudbeckmedaljen är Annica Black-Schaffer vid institutionen för fysik och astronomi och Neil Price vid institutionen för arkeologi och antik historia. Medaljerna kommer att överlämnas vid en ceremoni på universitetets födelsedag den 9 oktober. 

Mer information:

Pressmeddelande Uppsala universitet

Om Rudbeckmedaljen