IGP får en ny servicefacilitet

2023-09-27

Faciliteten DanioReadout tillhandahåller service till forskare som vill använda zebrafisk för att studera humana sjukdomar och substansexponering. Verksamheten som stöds av SciLifeLab kommer inom kort att flytta till IGP.

Vid DanioReadout kan forskare få hjälp med att sätta upp försök i genetiskt förändrade zebrafiskembryon och sedan analysera resultaten. Ett av deras tre huvudsakliga serviceområden är modellering av humana sjukdomar i ett stort antal genetiska fiskmodeller som tagits fram vid faciliteten. Ett annat område är att använda genförändrade fiskar för att studera hur de reagerar på giftiga substanser. I det tredje området kan forskare studera utvecklingen av cancer efter att cancerceller överförts till fiskarna.

Zebrafisra i ett akvarium
Foto. Mikael Wallerstedt

I servicen ingår automatiserad bildanalys och AI-kopplad dataanalys. Fiskarna hålls i akvarier i den nyöppnade zebrafiskfaciliteten Centre for in vivo på BMC. DanioReadout välkomnar förslag som kan förbättra möjligheterna att tillgodose forskarnas behov, både avseende nya modeller och analysmetoder. Den som är intresserad av att använda zebrafiskmodeller i sin forskning inbjuds att höra av sig.

DanioReadout

Centre for in vivo