Forskningsbidrag från Erling Perssons stiftelse

2023-10-12

IGP-forskarna Marika Nestor och Tobias Sjöblom har beviljats varsitt bidrag på 6 miljoner kronor för tre år.

Förutom att stödja svensk forskning ger Erling Perssons stiftelse även bidrag till utbildning på entreprenörskapsområdet och stöd för att främja barns och ungdomars utveckling.

Erling Perssons stiftelse

Marika Nestors forskning

Tobias Sjöbloms forskning