Nio nya forskningsbidrag från Vetenskapsrådet till IGP

2023-10-31

Nio IGP-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet inom området medicin och hälsa.

Marcel den Hoed, Magnus Essand, Åsa Johansson, Kaska Koltowska, Vladimir Tolmachev har beviljats projektbidrag på 4,8 miljoner kronor under tre eller fyra år och Maarja Andaloussi Mäe, Jan Dumanski, Helena Jernberg Wiklund och Olle Korsgren tilldelas treåriga projektbidrag på 2,4 miljoner kronor.

Sammanlagt har IGP-forskare i den aktuella utlysningen tilldelats 33,6 miljoner kronor för de kommande fyra åren. Totalt har Vetenskapsrådet beviljat nästan 1,26 miljarder kronor för åren 2023–2028.

Mer information:

VR:s bidrag inom medicin och hälsa