IGP-forskare får SSMF-bidrag

2023-11-09

Oskar Eriksson och Maryam Oroujeni har tilldelats forskningsbidrag av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF).

Oskar Eriksson har beviljats ett starting grant på 5,3 miljoner kronor under fyra år för projektet ”Genetisk variation i komplementsystemets lektinväg – en ny riskfaktor för trombos”.

Maryam Oroujeni har tilldelats ett treårigt postdoktorsbidrag för att studera DARPin-molekyler, nästa generations målsökande proteiner för cancerbehandling med radionuklider.

Mer information:

SSMF, bidragsbeslut                                                   

Oskar Erikssons forskning i Bo Nilssons grupp

Maryam Oroujenis forskning i Vladimir Tolmachevs grupp