Cancerfondenbidrag till femton IGP-forskare

2023-11-14

Cancerfonden har beslutat att tilldela forskningsbidrag på sammanlagt 44,5 miljoner kronor till 15 forskare vid IGP.

Pontus Aspenström, Panagiotis Baliakas, Cecilia Bergström, Anna Dimberg, Jan Dumanski, Gunilla Enbload, Stefan Enroth, Lars Forsberg, Kaska Koltowska, Angelica Loskog, Yumeng Mao, Daniel Molin, Peter Nygren och Anzhelika Vorobyeva har tilldelats treåriga projektbidrag på mellan 2,4 och 6 miljoner kronor. Aglaia Schiza har erhållit forskarmånader under tre år.

Cancerfonden delar i denna utlysning ut totalt 740 miljoner kronor till 224 forskningsprojekt.

Mer information:

Cancerfondens webb