Stöd till IGP-projekt för att utveckla innovationer

2023-12-21

Anna Dimbeg och Ulf Landegren är två av tio forskare som har beviljats SciLifeLabs och Knut och Alice Wallenbergs stiftelses Proof-of-Concept-finansiering som syftar till att utveckla nya innovationer och produkter.

Anna Dimbergs projekt handlar om en ny antikroppsbehandling mot aggressiva hjärntumörer. Ulf Landegren kommer att utveckla metoder för storskalig analys av specifika antikroppsreaktioner.

Proof-of-Concept-finansieringen från SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är inte avsett som ett generellt forskningsbidrag utan som ett specifikt, målinriktat projekt för att utveckla en akademisk upptäckt mot en innovation och en produkt.

Utöver finansiering kommer projektledarna att få fortsatt stöd från teamet inom Wallenberg Launch Pad, WALP, för att utveckla sina innovationer till kommersiell mognad.

Mer information:

Pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Anna Dimbergs forskning

Ulf Landegrens forskning