Nya forskningsbidrag för diabetesforskning

2024-01-24

Olle Korsgren, Xuan Wang och Louise Granlund har beviljats bidrag från Barndiabetesfonden på sammanlagt 2,29 miljoner kronor.

Olle Korsgren, professor vid IGP, tilldelas drygt 1,25 miljoner kronor för ett projekt om användningen av nyligen utvecklade så kallade digitala biopsier för att avslöja immunpatologin vid typ 1-diabetes.

Xuan Wang, som forskar både vid IGP och institutionen för medicinsk cellbiologi, har beviljats 744 000 kronor för att studera extracellulära vesiklars roll i interaktionen mellan beta-celler och immunceller.

Louise Granlund, postdoktor i Olle Korsgrens grupp, får knappt 300 000 kronor för att undersöka bakomliggande orsaker till typ 1-diabetes, med målet att utveckla nya behandlingsstrategier.

Olle Korsgrens och Louise Granlunds forskning

Xuan Wangs forskning i Ulf Landegrens grupp