Stort EU-bidrag till Cecilia Lindskog Bergström

2019-08-12

Cecilia Lindskog Bergström har beviljats 650 000 euro från EU-programmet H2020 för att kartlägga cellerna i livmodern hos människa.

Det beviljade projektet ingår i det stora samarbetsprojektet Human Uterus Cell Atlas (HUTER), med medverkande från Spanien, Storbritannien och Estland. Arbetet som kommer att utföras vid IGP bygger på kunskap och tekniker från HPA-projektet och har som mål att ta fram visuella kartor över de proteiner som finns i livmoderns slemhinna och muskulatur, både under menstruationscykeln och under en kvinnas livstid.

Projektet kommer att integreras i den internationella satsningen Human Cell Atlas (HCA) som syftar till att skapa en referenskarta över alla människans celler.
 

Mer information:
HPA-projektet vid IGP
Human Cell Atlas Initiative (HCA)
Human Protein Atlas website