Nya forskningsbidrag till flera IGP-forskare

2019-09-11

Elisabet Ihse, Helena Kaihola, Maria Wilbe och Artur Mezheyeuski har tilldelats forskningsbidrag från P.O. Zetterlings stiftelse och Masood Kamali-Moghaddam har beviljats bidrag från Anna Cederbergs stiftelse.

P. O. Zetterlings stiftelses ändamål är att främja den medicinska vetenskapen. Tolv forskare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har beviljats sammanlagt 2 145 000 kr från stiftelsen.

Bidragen från Anna Cederbergs stiftelse ska första hand att användas till deltagande i undervisning och forskning vid utländska lärosäten eller för kongresser eller studieresor utomlands.