Åtta nya forskningsbidrag från Vetenskapsrådet till IGP

2019-10-24

Åtta IGP-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet inom området medicin och hälsa.

Angelica Loskog tilldelas ett projektbidrag på knappt 6,5 miljoner kronor under fyra år. Marcel den Hoed, Magnus Essand, Åsa Johansson, Olle Korsgren och Vladimir Tolmachev beviljas 4,8 miljoner kronor per år under fyra år. Birgitta Johansson och Johan Rönnelid får treåriga projektbidrag på 2,4 miljoner kronor.

I årets utlysning inkom totalt 1 123 ansökningar om projektbidrag varav 254 beviljades. Totalt beviljas nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024.

Mer information:
VR:s bidrag inom medicin och hälsa