Ulf Gyllensten tilldelas Rudbeckmedaljen

2019-12-13

Ulf Gyllensten tilldelas en av årets Rudbeckmedaljer för sina framgångsrika studier av genetik och molekylär epidemiologi hos människa.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Förutom Ulf Gyllensten tilldelas Tobias Ekholm, matematiska institutionen, och Anna Lindström, institutionen för nordiska språk, årets Rudbeckmedaljer, som delas ut vid vinterpromotionen den 31 januari 2020.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Om Rudbeckmedaljen
Ulf Gyllenstens forskning