Beviljade bidrag från Barncancerfonden till IGP

2019-12-17

Barncancerfonden har beslutat att stödja Yumeng Mao och Theresa Vincent med forskningsbidrag under de kommande åren.

Yumeng Mao har beviljats ett treårigt bidrag på sammanlagt 1,5 miljoner kronor. Theresa Vincent tilldelas ett ettårigt projektbidrag på 500 000 kronor.

I årets utlysning av projektbidrag inkom 167 ansökningar varav 76 beviljades. Det totala beviljade beloppet uppgår till drygt 130 miljoner kronor. 

Mer information:
Barncancerfonden, beviljade bidrag