Göran Gustafssonpris till Di Yu

2020-04-09

IGP-forskaren Di Yu har tilldelats Göran Gustafssons pris till yngre forskare.

Di Yus forskning fokuserar på cancerimmunterapi och i Magnus Essands forskargrupp studerar han hur virus och immunceller kan modifieras så att de kan användas för att behandla cancer. Några av de virus och immunceller som utvecklats i forskningsgruppen är för närvarande i kliniska prövningar vid Akademiska sjukhuset.

Göran Gustafssons Stiftelse består av två stiftelser med olika inriktning där den ena delar ut priser inom medicin och teknisk fysik vid Uppsala universitet, samt inom teknisk fysik vid KTH. Di Yu har tilldelats Göran Gustafssons mindre pris till yngre forskare vilket innebär ett engångsbelopp på 750 000 kronor till hans forskning.

Mer information:
Göran Gustafsson stiftelses webbplats
Di Yus forskning i Magnus Essands grupp