Forskningsbidrag till Xingqi Chen

2020-05-06

Xingqi Chen har tilldelats 500 000 kronor från Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.

Det nya bidraget är ett välkommet tillskott till Xingqi Chens forskning som fokuserar på att förstå vad som bestämmer en cells öde under utveckling och vid sjukdomar.

Mer information:
Xingqi Chens forskning
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse