IGP-forskare får bidrag för covid-19-relaterad forskning

2020-05-07

Gunilla Enblad är en av forskarna som beviljats medel i SciLifeLabs utlysning av medel för forskning kring covid-19, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Hon tilldelas 700 000 kronor för projektet Biological investigations of Covid-19 in cancer patients.

Andra IGP-forskare som beviljas medel i utlysningen är Lars Feuk för projektet Rapid cDNA and direct RNA sequencing of SARS-CoV-2 using Oxford Nanopore, Masood Kamali-Moghaddam för projektet COVID-19 screening test design och Ulf Landegren för projektet PLA-based large-scale analysis of Corona virus immunity. Dessutom deltar Sven Nelander i projektet Multi-level profiling of Coronavirus-infected cells by combining Viral Entry Assays, Cell Painting, and DrugSEQ, som leds av Ola Spjuth vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

I utlysningen som gjordes i slutet av mars inkom totalt 282 ansökningar, om sammanlagt mer än 306 miljoner kronor. De 67 beviljade projekten har delats in i 9 områden varav 2 leds av Ulf Gyllensten.

Mer information
SciLifeLab
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Gunilla Enblads forskning
Lars Feuks forskning
Masood Kamali-Moghaddams forskning
Ulf Landegrens forskning
Sven Nelanders forskning