Forskningspris till Peter Nygren

2020-05-19

Peter Nygren har tilldelats Region Uppsalas forskningspris 2019 för sin forskning om individanpassad och effektivare cancerbehandling, det som ofta benämns precisionsmedicin.

Peter Nygren är en högt uppskattad och skicklig professor vid IGP och överläkare vid Akademiska sjukhuset. Hans forskning går ut på att förbättra behandlingen av cancer, dels genom att ta fram information som kan bidra till att välja rätt läkemedel för olika patienter, dels genom att identifiera nya substanser med en bättre effekt på tumörformer där bra behandling saknas.

Regionstyrelsen delar sedan 2009 ut ett forskningspris för patientnära forskning. Förutom Peter Nygren tilldelas i år ytterligare fyra forskare priset som är på 10 000 kronor.

Mer information:
Region Uppsala
Peter Nygrens forskning