IGP-forskare får bidrag från Hjärnfonden

2020-06-11

Niklas Dahl och Jan Dumanski har beviljats forskningsbidrag på 1 200 000 kronor för två år och Åsa Johansson och Fredrik Swartling har tilldelats 600 00 kronor för ett år.

Niklas Dahls bidrag ska användas till forskning om användning av stamceller för nya mekanismer och terapistrategier vid epilepsi och Jan Dumanski kommer att studera om förlust av kromosom Y (LOY) orsakar Alzheimers sjukdom hos åldrande män. Åsa Johanssons beviljade projekt handlar om huruvida P-piller, hormonbehandling och hormonnivåer påverkar risken för stroke. Fredrik Swartling kommer att studera ursprungsceller för barnhjärntumörer och mekanismer för återfall.

I Hjärnfondens utlysning av forskningsbidrag inkom 296 ansökningar varav 82 forskningsprojekt har beviljats stöd. I år delas sammanlagt 77,3 miljoner kronor ut till forskning om sjukdomar, tillstånd och skador i hjärnan och andra delar av nervsystemet. 

Mer information:
Hjärnfonden
Niklas Dahls forskning
Jan Dumanskis forskning
Fredrik Swartlings forskning