10 miljoner kronor till Biobank Sverige för samordning av covid-19-prover

2020-09-01

Den nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige har beviljats 10 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att samordna insamling och tillgång till prover med koppling till covid-19.

För att covid-19-prover som samlas in i vården ska kunna utnyttjas så bra som möjligt för forskning krävs det att proverna är insamlade och förvarade på rätt sätt och att rätt information om dem finns tillgänglig. Med den beviljade finansieringen ska Biobank Sverige se till att det finns en standardiserad hantering av insamlade prover och att provinsamling och lagring i biobanker görs strategiskt.

– Målbilden är att kunna tillhandahålla en samlad resurs med prov och data om prov från covid-19-patienter till forskning. Medlen kommer att användas dels för en geografiskt spridd provtagning av vanliga provtyper som kan används för många olika typer av forskning, dels för insamling av prov som kräver mer kvalificerad hantering men kan ha högre värde för forskning, säger Tobias Sjöblom, professor vid IGP och föreståndare för Biobank Sverige.

Bidraget från Vetenskapsrådet ska användas under åren 2020–2021 och innebär stöd till regionerna för att ersätta kostnader för prov som tagits och tas från patienter med covid-19 och som kan tillgängliggöras för framtida forskning. Genom den nationella samordningen kommer uppgifter om befintliga covid-19-relaterade biobanker och provsamlingar också att bli tillgängliga, bland annat via de svenska och europeiska covid-19-portalerna och den europeiska organisationen för biobanker, BBMRI-ERIC.

Mer information på Vetenskapsrådets webb