IGP-forskare får miljonbidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

2020-10-01

Lena Claesson-Welsh, Christer Betsholtz, Elisabetta Dejana, Taija Mäkinen och Michael Simons tilldelas 38 miljoner kronor under fem år för att kartlägga blod- och lymfkärl i olika organ. Kartläggningen kan ligga till grund för riktade analyser och förbättrade behandlingar specifikt mot det som är unikt för varje kärltyp.

Kroppens blod- och lymfkärl har vissa övergripande funktioner gemensamt men de har också en rad organspecifika egenskaper. Men det saknas information om hur kärlen är uppbyggda i olika organ, vad som gör att de får sina specifika utseenden och hur det bidrar till organens olika funktioner.

I projektet som nu finansieras kommer forskarna att bestämma blod- och lymfkärlens uppbyggnad och funktion i tre helt olika organ, centrala nervsystemet (CNS), huden och aorta. De kommer att kartlägga vad som är gemensamt, men också vad som är unikt, för de olika kärlen. De kommer också att applicera de erhålla struktur- och funktionskartorma på en rad svåra sjukdomar som drabbar kärlen i CNS, hud och aorta.

Foto på Lena Claesson-Welsh
    Foto: Mikael Wallerstedt

– Det är fantastiskt roligt att få detta stöd för vår forskning om organspecifika likheter och skillnader i blod- och lymfkärl. Projektet kommer att ge referensinformation på RNA- och proteinnivå men också underlag för hur man exempelvis i sjukdomar där kärlsystemet är inblandat kan hämma eller stimulera på ett organspecifikt sätt. Vi ska förvalta det här stödet på bästa möjliga sätt, säger Lena Claesson-Welsh, huvudsökande i den beviljade ansökan.

Mer information:
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Lena Claesson-Welshs forskning
Christer Betsholtz forskning
Elisabetta Dejanas forskning
Taija Mäkinens forskning