Nio nya forskningsbidrag från Vetenskapsrådet till IGP

2020-11-02

Nio IGP-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet inom området medicin och hälsa.

Taija Mäkinen har beviljats ett projektbidrag på 7,2 miljoner, Anna Dimberg, Marika Nestor och Tobias Sjöblom tilldelas projektbidrag på 4,8 miljoner kronor under fyra år och Lena Claesson-Welsh, Niklas Dahl, Jan Dumanski och Masood Kamali-Moghaddam får projektbidrag på 2,4 miljoner kronor under tre år. Anders Mutvei har beviljats ett etableringsbidrag på 6 miljoner kronor under fyra år.

I årets utlysning från Vetenskaprådet medicin och hälsa inkom totalt 815 ansökningar om projektbidrag varav 207 beviljades. Totalt beviljas nästan 1 miljard kronor för åren 2020–2025.

Mer information:
VR:s bidrag inom medicin och hälsa