Sexton IGP-forskare får bidrag från Cancerfonden

2020-11-11

Cancerfonden har beslutat att tilldela forskningsbidrag på sammanlagt knappt 55 miljoner kronor till 16 forskare vid IGP.

Pontus Aspenström, Anna Dimberg, Jan Dumanski, Gunilla Enblad, Lars Forsberg, Birgitta Johansson, Kaska Koltowska, Angelika Loskog, Yumeng Mao, Anders Mutvei, Sven Nelander, Peter Nygren, Maria Ulvmar och Anzhelika Vorobyeva har tilldelats treåriga projektbidrag på mellan 1,8 och 5,25 miljoner kronor. Bengt Westermark har beviljats 1,5 miljoner kronor per år under två år och Bo Nilsson har fått ett ettårigt bidrag på 600 000 kronor. Anna Dimberg har dessutom erhållit extra stöd på nio miljoner kronor under tre år.

Cancerfonden delar i denna utlysning ut totalt 709 miljoner kronor till forskningsprojekt.

Mer information:
Pressmeddelande Cancerfonden
Cancerfondens webb