Christer Betsholtz får Björkénska priset

2020-11-25

Christer Betsholtz tilldelas är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris, det Björkénska priset. Han belönas för sin framstående forskning om nybildning av blodkärl, kärlpermeabilitet och andra funktioner hos blodkärl.

Björkénska priset delades ut första gången 1902 och delas omväxlande ut inom fyra olika grenar, varav 2020 års pris är i kategorin Den medicinska vetenskapens teoretiska grenar.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Christer Betsholtz forskning
Om Björkénska priset