VR-bidrag till forskningsinfrastruktur som leds av Ulf Gyllensten

2020-11-26

I VR:s utlysning av medel för tillgängliggörande av infrastruktur har projektet Ny teknik för integrerad multi-omics analys med hjälp av storskalig parallell sekvensering, som leds av Ulf Gyllensten, tilldelats 7 850 000 kronor.

Syftet med utlysningen är att forskningsinfrastrukturer ska vara mer tillgängliga och i högre grad nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor. I utlysningen inkom 41 ansökningar varav 11 bidrag beviljades. Tre av dessa finns vid Uppsala universitet.

Mer information:
Vetenskapsrådet, bidragsbeslut
Vetenskapsrådets utlysning Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur