Forskningsbidrag från Sjöbergstiftelsen till två IGP-forskare

2020-12-18

Fredrik Swartling tilldelas ett bidrag på 3 miljoner kronor och Peter Nygren beviljas 2,7 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen.

Fredrik Swartlings forskargrupp studerar framför allt hjärncancerformen medulloblastom hos barn. Den huvudsakliga anledningen till att barn dör i denna sorts cancer är att tumören återkommer. Bidraget från Sjöbergstiftelsen ska användas till projektet ”Återfallsmekanismer hos barnhjärntumörer och målstyrd behandling på singelcellsnivå”.

– Vi är fantastiskt glada för stödet från Sjöbergstiftelsen. Det ger oss möjlighet att i detalj förstå hur allvarliga hjärntumörer hos barn återfaller vilket kan leda till att mer specifika behandlingar riktas mot återfall i framtiden, säger Fredrik Swartling

Peter Nygrens forskning fokuserar på att förbättra behandlingen av cancer, bland annat genom att hitta nya läkemedelsmolekyler som kan utvecklas till nya cancerläkemedel. Han har beviljats bidrag för ett projekt med den engelska titeln ”Clinical trials of grain based antisecretory factor inducing foods for improved safety and efficacy of cancer treatment”.

– Jag är förstås mycket glad för att få ett så frikostigt stöd till handgriplig klinisk behandlingsforskning, säger Peter Nygren.

Sjöbergstiftelsen ska enligt donatorn Bengt Sjöbergs vilja stödja forskning som gör skillnad för cancerpatienter. Stiftelsen verkar därför genom att satsa på eftersatta områden där patienterna är särskilt utsatta på grund av att det saknas verksamma mediciner eller att kostnaderna är för höga. Förutom forskningsbidrag till svenska forskare delar stiftelsen också ut ett årligt stipendium, ”Sjöbergpriset”, till en framstående forskare, eller grupp av forskare, i Sverige eller annat land.

Mer information:
Sjöbergstiftelsen
Fredriks Swartlings forskning
Peter Nygrens forskning