Göran Gustafssonpris till Oskar Eriksson

2021-03-31

Oskar Eriksson tilldelas Göran Gustafssons pris till yngre forskare.

Oskar Eriksson är forskare i Bo Nilssons grupp vid IGP där han studerar blodets komplementsystem, som är en del av det medfödda immunförsvaret.

Göran Gustafssons Stiftelse består av två stiftelser med olika inriktning där den ena delar ut priser inom medicin och teknisk fysik vid Uppsala universitet, samt inom teknisk fysik vid KTH. Oskar Eriksson har tilldelats Göran Gustafssons mindre pris till yngre forskare vilket innebär ett engångsbelopp på 750 000 kronor till hans forskning.

Mer information:
Göran Gustafsson stiftelse
Oskar Erikssons forskning i Bo Nilssons grupp