Hjärt-Lungfonden-bidrag till Jan Dumanski

2021-04-29

Hjärt-Lungfonden har beslutat att bevilja medel till 30 forskningsprojekt om covid-19. Ett av bidragen går till Jan Dumanski för projektet Förvärvad förlust av kromosom Y i blodceller och predisponering av män för svårt förlopp av covid-19 infektionen.

De beviljade bidragen stödjer forskning som ska bidra till mer kunskap om både den akuta fasen och långtidseffekterna av covid-19. Fokus ligger på efterförlopp av covid-19 där sjukdomen har orsakat sena komplikationer på hjärta, kärl och lungor. Totalt beviljades 15,7 miljoner kronor, varav forskare vid Uppsala universitet tilldelas 2,5 miljoner.

Mer information:
Pressmeddelande Hjärt-Lungfonden
Jan Dumanskis forskning