IGP-projekt på IVAs nya 100-lista för innovation och konkurrenskraft

2021-05-17

Projektet HPVir – koncept för hemprovtagning för prevention av livmoderhalscancer är ett av femtioen forskningsprojekt på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) så kallade 100-lista för 2021.

Konceptet har utvecklats av Inger Gustavsson med kollegor i Ulf Gyllenstens grupp. Deras modell för hemprovtagning vid screening av livmoderhalscancer har visat på högre deltagande och dubblerad effekt för att identifiera kvinnor i riskzonen.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
IVA:s 100-lista
Forskningen i Ulf Gyllenstens grupp