Klinisk Genomik Uppsala tilldelas ALF-medel

2021-05-17

Lucia Cavelier och hennes medarbetare vid Klinisk Genomik Uppsala har tilldelats ett ALF-bidrag på 1,9 miljoner kronor för att stärka forskningen inom precisionsmedicin.

Bidraget har beviljats i utlysningen av ALF-medel till utrustning eller service. Medlen kommer att användas till förbättrade IT-lösningar vid Klinisk Genomik Uppsala och för att etablera ett arbetsflöde för storskalig sekvensering i samarbete med National Genomics Infrastructure vid SciLifeLab. Målet är att utvecklas ett kliniskt validerat arbetsflöde för helgenomsekvensering för att förstärka precisionsmedicinsk forskning.

Mer information:
Klinisk genomik Uppsala