Hjärnfonden stöder IGP-forskare

2021-06-21

Lars Feuk, Åsa Johansson, Tobias Sjöblom och Fredrik Swartling har tilldelats forskningsbidrag från Hjärnfonden.

Bidragen är på minst 600 000 kronor per år i ett, två eller tre år. Lars Feuks bidrag ska användas till forskning om schizofreni och autismspektrumtillstånd. Åsa Johansson kommer att studera hur p-piller och andra hormonella läkemedel påverkar risken för stroke. Tobias Sjöbloms projekt handlar om biomarkörer för att detektera hjärntumörer i blodprov. Fredrik Swartlings ska använda sitt bidrag för att undersöka ursprungsceller och heterogenitet hos elakartade hjärntumörer.

Totalt beviljades 90 projekt i Hjärnfondens tilldelning av medel, varav 14 leds av forskare vid Uppsala universitet.

Mer information:
Hjärnfonden
Lars Feuks forskning
Åsa Johanssons forskning
Tobias Sjöbloms forskning
Fredrik Swartlings forskning