Lettlands president besökte IGP

2021-06-21

Idag besökte Lettlands president Egil Levits Uppsala, Uppsala universitet och IGP. Under sen eftermiddag kom han till Rudbecklaboratoriet tillsammans med bland andra rektor för University of Lativa som skulle skriva under ett Memorandum of Understanding om samarbete kring forskning och undervisning.

Presidenten är på officiellt besök i Sverige med anledning av att det är ett hundra år sedan Sverige och Lettland upprättade diplomatiska förbindelser och trettio år sedan de återupprättades. Under besöket i Uppsala bjöd landshövding Göran Enander den lettiska delegationen på lunch på slottet och de träffade även Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt vid ett besök med seminarium i universitetshuset.

Det Memorandum of Understanding som signerades av Indriķis Muižnieks, rektor för University of Lativa, och IGP:s prefekt Tobias Sjöblom under besöket vid IGP är ämnat att underlätta samarbete mellan universiteten kring cancerforskning och biobankning.

Foton från besöket av Lettlands president bland annat från signeringen
Lettlands president håller tal               Signering av Memorandum of Understanding   Tobias Sjöblom och Indriķis Muižnieks
Foto: Anders Holm