Christer Betsholtz tilldelas Eric K. Fernström stora Nordiska pris

2021-10-05

Han belönas för sin forskning kring blodkärlens struktur och funktion där hans arbete på ett avgörande sätt bidragit till förståelsen av hur blodkärlens celler samverkar för att bilda och upprätthålla ett fungerade blodkärlssystem.

Christer Betsholtz är ledande inom blodkärlsforskningsfältet och har kartlagt kommunikationen mellan olika celltyper i blodkärlen och hur dessa celler utvecklas och nybildas. Han pågående forskning fokuserar på celltyper som finns runt blodkärlen i hjärnan och vilken roll de har under under normal utveckling, i den mogna och åldrande hjärnan och vid sjukdomar.

Eric K. Fernströms Nordiska Pris tilldelas en framstående medicinsk forskare från något av de nordiska länderna. Priset delas ut av Eric K. Fernströms stiftelse vid Lunds universitets medicinska fakultet och kommer att överlämnas vid arrangemanget Forskningens dag i Lund den 10 november.

Mer information:
Nyhetsnotis Lunds universitet
Christer Betsholtz forskning