Sex nya forskningsbidrag från Vetenskapsrådet till IGP

2021-10-28

Sex IGP-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet inom området medicin och hälsa.

Sven Nelander har beviljats ett projektbidrag på 9,8 miljoner kronor under sex år och Patrick Micke, Bo Nilsson och Theresa Vincent tilldelas projektbidrag på 4,8 miljoner kronor under fyra år. Karin Forsberg Nilsson och Peetra Magnusson har beviljats treåriga projektbidrag på 3,6 miljoner respektive 2,4 miljoner kronor.

I Vetenskapsrådets utlysning inom medicin och hälsa inkom i år 853 anökningar om projektbidrag, varav 196 har beviljats. Drygt 1,1 miljarder kronor kommer att delas ut under åren 2021–2026 inom medicin och hälsa.

Mer information:
VR:s bidrag inom medicin och hälsa