Oskar Eriksson får forskningsbidrag från Jeanssons stiftelser

2021-11-01

Bidraget är på 600 000 kronor och ska användas till projektet "Genetisk variation i komplementsystemets lektinväg – en ny riskfaktor för trombos”.

Mer information:
Jeanssons stiftelser
Oskar Erikssons forskning i Bo Nilssons grupp