Ytterligare ett VR-bidrag till IGP

2021-11-04

Konstantin Gängel har beviljats ett projektbidrag inom området naturvetenskap och teknikvetenskap. Bidraget är på 3,4 miljoner kronor under fyra år och ska användas för att studera cellulära och molekylära mekanismer i sjukdomen kavernöst angiom (cerebral cavernous malformations (CCM) på engelska).

I VR:s utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap inkom totalt 1200 ansökningar om projektbidrag, varav 270 beviljades.

Mer information:
Vetenskapsrådet, beviljade bidrag NT