Arton IGP-forskare får bidrag från Cancerfonden

2021-11-23

Cancerfonden har beslutat att tilldela forskningsbidrag på sammanlagt 54 miljoner kronor till 18 forskare vid IGP.

Michael Andäng, Christer Betsholtz, Johan Botling, Xingqi Chen, Mats Hellström, Olle Korsgren, Patrick Micke, Daniel Molin, Marika Nestor, Fredrik Pontén, Tobias Sjöblom, Carina Strell, Fredrik Swartling, Vladimir Tolmachev, Lene Uhrbom, Theresa Vincent och Claes Wadelius har tilldelats projektbidrag på mellan 1 och 7,5 miljoner kronor. Weronica Ek har beviljats ett fellowship i preventionsforskning.

Cancerfonden delar i denna utlysning ut totalt 732 miljoner kronor till 230 forskningsprojekt.

Mer information:
Nyhet, Cancerfonden