Johan Rönnelid får bidrag för forskning inom individanpassad medicin

2021-12-03

Johan Rönnelid har beviljats ett projektbidrag i Vetenskapsrådets utlysning av medel för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed).

Bidraget är på knappt 1,2 miljoner kronor under tre år och ska användas för att studera individcentrerad vård vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit).

I utlysningen har VR beviljat över 19 miljoner kronor till sex projekt.

Mer information:
Johan Rönnelids forskning
Vetenskapsrådet