Nya bidrag till diabetes- och cancerforskning

2021-12-16

Olle Korsgren, Marcus Lundberg och Oskar Skog har beviljats forskningsbidrag från Barndiabetesfonden och Carina Strell och Tobias Sjöblom får stöd från Cancer- och Allergifonden.

Olle Korsgren har tilldelats medel för ett projekt om substansen resveratrol i typ 1-diabetes. Oskar Skog ha beviljats stöd för att studera etiologin vid typ 1-diabetes, med målet att utveckla nya behandlingsstrategier. Marcus Lundberg kommer att undersöka alfaceller vid typ 1-diabetes.

Carina Strells bidrag ska användas för att studera hur resistens mot strålbehandling utvecklas i tidiga stadier av bröstcancer. Tobias Sjöbloms projekt handlar om immunceller i mikromiljön runt tumörer och hur de kan användas som biomarkörer för cancer.

Barndiabetesfonden delar i år ut 19,7 miljoner i bidrag, fördelat på 30 forskningsprojekt. Cancer- och allergifonden har tagit emot 67 bidragsansökningar varav 20 beviljades och totalt delar fonden ut 4,4 miljoner kronor.

Mer information:
Barndiabetesfonden
Cancer- och Allergifonden
Olle Korsgrens, Oskar Skogs och Marcus Lundbergs forskning
Carina Strells forskning i Patrick Mickes grupp
Tobias Sjöbloms forskning