Barncancerfonden beviljar bidrag till IGP-forskare

2021-12-20

Fyra forskare vid IGP får projektbidrag från Barncancerfonden för forskning om hjärntumörer, ögoncancer och nya behandlingsstrategier.

Anna Dimberg har tilldelats ett treårigt bidrag på 4,5 miljoner kronor för att studera hur blodkärl kan användas som mål för behandling av hjärntumörer hos barn. Angelica Loskog får 3 miljoner kronor under tre år till ett projekt om immunstimulerande terapi för att stärka CAT T-celler. Geraldine Girauds projekt handlar om modeller och behandlingsstrategier vid den aggressiva hjärntumörformen ponsgliom och hon stöds med 1 miljon kronor under två år. Finn Hallbök, som kommer till IGP vid årsskiftet, har beviljats 800 000 kronor för ett ettårigt projekt om ögoncancer i näthinna som genererats från stamceller.

I årets utlysning av projektbidrag har Barncancerfonden beviljat totalt 108 miljoner kronor till 52 forskningsprojekt.

Mer information:
Barncancerfonden – beviljade bidrag
Anna Dimbergs forskning
Angelica Loskogs forskning
Geraldine Girauds forskning i Fredrik Swartlings grupp
Finn Hallböks forskning