Åsa Johansson får forskningsbidrag från Sjöbergstiftelsen

2021-12-22

Sjöbergstiftelsen har tilldelat Åsa Johansson tre miljoner kronor för att studera hormonella preventivmedel för att förebyggande äggstocks- och endometriecancer.

Sjöbergstiftelsen ska enligt donatorn Bengt Sjöbergs vilja stödja forskning som gör skillnad för cancerpatienter. Stiftelsen verkar därför genom att satsa på eftersatta områden där patienterna är särskilt utsatta på grund av att det saknas verksamma mediciner eller att kostnaderna är för höga.

Stiftelsen har i år beviljat två bidrag till forskare vid Uppsala universitet. Det andra bidraget tilldelas Gustaf Ljungman vid institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Mer information:
Sjöbergstiftelsen
Åsa Johanssons forskning