Företag grundat av IGP-forskare får stöd till innovationsprojekt

2022-01-19

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beslutat att bevilja fem miljoner kronor till ett projekt som ska utveckla tillverkningsprocesser inom cellterapi mot cancer. Projektet leds av företaget Elicera Therapeutics som grundats av IGP-forskarna Di Yu och Magnus Essand.

Vinnova utlyste under hösten 2021 medel till innovationsprojekt som ska bidra till att nya biologiska läkemedel blir tillgängliga för sjukvården. Nio projekt har nu fått finansiering under tre år.

Projektet som leds av Elicera Therapeutics ska förenkla processer för framtagande av cellterapi med så kallade CAR-T-celler. Man kommer att utveckla en helt automatiserad process som kommer att förenkla den arbetsintensiva tillverkningsprocessen som inkluderar insamling av blod, isolering av T-celler samt manipulering och förökning av CAR-T-cellerna. Målet är att CAR-T-cellsbehandling ska bli mer tillgängligt för cancerpatienter.

– Det här den bästa starten på 2022 som vi kunde få, säger Di Yu. Med Vinnovas stöd kan vi ta ett steg framåt för att ta vår forskning från labbet till sjukhussängen. Vi hoppas att vår metod kommer att göra så att fler patienter kan dra nytta av den nya behandlingsstrategin som CAR-T-cellsbehandling innebär.

I projektet medverkar samarbetspartner vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Karolinska Institutet och KI:s infrastruktur Vecura.

Mer information:
Vinnova
Di Yus och Magnus Essands forskning
Pressmeddelande Elicera Therapeutics