Centrum för preklinisk cancerbehandling

Centret för preklinisk cancerbehandling är en pilotfacilitet som stöds av SciLifeLab och Uppsala universitet. Centret kommer att tillhandahålla service till prekliniska och kliniska forskare som utvärderar nya läkemedel i kombination med standardbehandlingar in vivo, eller som genomför kontrollerade studier för att förbättra befintliga cancerbehandlingar in vivo.


Mer information om faciliteten finns på den engelska webbsidan.