Verónica Rendo får barncancerforskartjänst

2024-04-08

Verónica Rendo tilldelas ett bidrag från Barncancerfonden för en tjänst på 90 procent av heltid samt ett driftsbidrag på 2 miljoner kronor. Bidraget ska användas för att studera nya sätt att behandla hjärncancerformen diffust mittlinjegliom.

Barncancerfondens tjänster tilldelas i år 23 forskare på olika nivåer från postdoktorer till seniora forskare, inom både pre-klinisk och klinisk forskning. Fyra forskare vid Uppsala universitet har beviljats bidrag i den aktuella utlysningen.

Mer information:

Bidragsbeslut Barncancerfonden

Verónica Rendos forskning i Fredrik Swartlings grupp

Nyheter från IGP

Senast uppdaterad: 2022-04-04