Stöd för att utveckla EU-nätverk

2021-10-11

Sven Nelander har tilldelats ett planeringsbidrag på 300 000 kronor från Stiftelsen för Strategisk forskning, SSF. Bidraget ska användas till att utveckla ett europeiskt nätverk för studier av hjärntumörer som ska ansöka om ett ERC Synergy Grant.

SSF har i två omgångar under 2021 utlyst medel med syftet att öka antalet ansökningar från svenska forskare till EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Totalt inkom 40 ansökningar om bidrag, varav 18 har beviljats finansiering.

Mer information:
SSF
Sven Nelanders forskning

Nyheter från IGP

Senast uppdaterad: 2021-09-01