Forskning vid IGP

Färgglada provrörsställ och askar med pipettspetsar

Vid IGP bedrivs grundforskning, translationell och klinisk forskning och det finns ett nära samarbete mellan prekliniska och kliniska forskare.

Vår forskning syftar till att öka kunskapen om biologin bakom utveckling och sjukdom samt att förbättra diagnostik och sjukdomsbehandling. Det övergripande målet är translationell medicin, det vill säga att länka samman grundforskning med kliniska tillämpningar, inom sjukdomsområden som cancer, autoimmunitet, degenerativa och genetiska sjukdomar.

Institutionens forskargrupper är indelade i sex forskningsprogram:
Cancerimmunterapi
Cancerprecisionsmedicin
Genomik och neurobiologi
Molekylära verktyg och funktionsgenomik
Neuroonkologi och neurodegeneration
Vaskulärbiologi

Här finns en lista med forskargruppsledarna

Bild på omslaget till institutionens informationsbroschyrLäs mer om vår forskning

Forskningen beskrivs också i
IGPs informationsbroschyr (pdf)


 

IGP har en nära koppling till Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning vid Uppsala universitet och flera IGP-forskare har utsetts till Beijerforskare. Laboratoriet har som ambition att stödja unga framgångsrika forskare och möjliggöra deras etablering som självständiga forskare. Sedan 2019 är professor Lena Claesson-Welsh föreståndare för Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning.

Senast uppdaterad: 2022-10-03