Cancerimmunterapi

Enhand som håller en petriskål framför ett öppet kylskåpForskningsprogrammet cancerimmunterapi vid IGP omfattar nio forskargrupper som använder kompletterande metoder för att studera immunsystemets roll i cancer. Vi använder också olika metoder för att få immunceller att attackera cancerceller. Forskningen inom programmet är både preklinisk och klinisk till sin natur och preklinisk utveckling omsätts till kliniska prövningar i tidig fas.

Nya strategier för immunterapi

Vi fokuserar på att utveckla och verifiera nya immunterapimetoder och att förstå mekanismer bakom resistens mot immunterapi. Våra patologiska undersökningar fokuserar på att förstå immunlandskapet och immuncellernas roll i olika cancerformer. Den kliniska forskningen omfattar både kliniska prövning av immunterapier som utvecklats vid IGP och som görs för första gången i människa, såväl som större kliniska prövningar som genomförs vid många kliniker.

Forskargrupperna inom programmet har ett nära samarbete sinsemellan och har samtidigt ett brett och internationellt nätverk av samarbetspartners.

Forskargrupper

Rose-Marie Amini – Hematopatologi

Gunilla Enblad – Tumörbiologi och kliniska studier av lymfom och prostatacancer

Magnus Essand – Gen-, cell- och immunterapi mot cancer

Mats Hellström – Immunterapi mot hjärntumörformen gliobastom

Olle Korsgren – Diabetesforskning

Angelica Loskog – Immunterapi för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar

Yumeng Mao – Studier av det immunologiska nätverket för att förbättra cancerimmunterapi

Patrick Micke och Carina Strell – Från vävnadsbiologi till nya mål för diagnostik och behandling

Gustav Ullenhag – Translationell immunterapi

Senast uppdaterad: 2023-09-18