Olle Korsgren – Diabetesforskning

Mikroskopbild på langerhanska öar
           Foto: Andrew Friberg

Vår forskning fokuserar på uppkomsten av diabetes samt möjligheterna att förebygga och bota sjukdomen.

Diabetes är en kronisk, handikappande sjukdom som påverkar flera organ i kroppen. Man uppskattar att över hela världen är det 250 miljoner människor som har diabetes och att antalet kommer att öka med femtio procent till år 2025. I Sverige finns det idag minst 500 000 personer med diabetes.

För närvarande kan sjukdomen varken förebyggas eller botas och den åtföljs av flera besvärliga komplikationer. Diabetes och dess följder har mycket stor påverkan på patienternas livskvalitet och medför enorma kostnader för samhället; i Sverige står de för mer än tio procent av sjukvårdskostnaderna.

Trots att huvuddelen av diabetesfallen är av typ 2 är typ 1-diabetes (TID) den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. I Sverige är det fler än två barn per dag som får diagnosen och i Finland räknar man med att ett barn av 123 kommer att få typ 1-diabetes innan de fyller femton. Av okänd anledning har förekomsten av TID fördubblats de senaste tjugo åren och den fortsätter att öka med fyra till sex procent varje år.

Studier av insulinproducerande celler

I våra projekt ingår genetisk och fysiologisk forskning, bioinformatik, klinisk immunologi, diabetesforskning och transplantationsforskning. Målet är att klargöra hur sjukdomen uppkommer och lägga grunden för utvecklingen av nya strategier att förebygga och bota TID.

I ett projekt använder vi bukspottkörtlar från organdonatorer för att undersöka vad som orsakar förstörelsen av de insulinproducerande cellerna. Ett annat projekt fokuserar på möjligheten att motverka sjukdomen hos nydiagnostiserade patienter genom att transplantera stamceller med immunhämmande förmåga.

Vi utvecklar också metoder att detektera och studera proteiner som förekommer specifikt i de insulinproducerande cellerna för att möjliggöra PET/CT-bestämning av mängden kvarvarande beta celler. Transplantation av insulinproducerande celler kan vara en möjlighet att bota patienter med mycket svår TID och vi har en omfattande forskning för att förbättra överlevnaden av de transplanterade cellerna.

I ett närbesläktat projekt studerar vi hur regulatoriska T-celler kan användas för att reglera immunsvaret efter transplantationer.

Läs mer om våra projekt (endast på engelska):


 

Senast uppdaterad: 2022-09-01