Patrick Micke – Integrerad lungcancerpatologi

Gruppens forskning fokuserar på att identifiera gener och proteiner som är förändrade i lungcancervävnad. Målet är att ta fram förbättra behandlingsstrategier mot denna allvarliga sjukdom.

     Lungcancervävnad

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna och i Sverige insjuknar cirka 4000 personer varje år. Tyvärr saknas ofta effektiv behandling och lungcancer är därför den cancerform som orsakar flest dödsfall.

Under senare tid har en helt ny behandlingsstrategi växt fram. Försök med immunceller har visat att immun-systemet kan eliminera cancer och flera läkemedel som nu
har blivit godkända eller befinner sig i slutskedet av kliniska studier visar ett imponerande långtidssvar hos lungcancerpatienter.

En tumör innehåller olika sorters celler

Dessa fynd visar att cancer är en komplex blandning av olika celltyper, där de maligna cellerna ofta bara utgör en minoritet av cellerna. Patologer har under lång tid observerat att tillväxt av så kallade stromaceller och infiltrerande immunceller föregår eller åtföljer tillväxten av tumörcellerna.

Molekylära analyser av lungcancervävnad

Vår forskargrupp försöker belysa den komplexa cellulära sammansättningen som finns i lungcancer. Vi använder human lungcancervävnad och våra molekylära analyser baseras på panoramat av olika celltyper som finns i vävnadsmiljön. Genom att kombinera genomisk information med kliniska parametrar försöker vi identifiera molekylära interaktioner som kan användas som biomarkörer eller potentiella målmolekyler i nya behandlingar.


Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-09-01